Dobrze funkcjonująca logistyka to motor napędowy nowoczesnej gospodarki. To dzięki niej towar jest dostarczany w odpowiednim czasie, ilości, stanie i przede wszystkim – w odpowiedniej jakości. Mówiąc wprost: logistyk to osoba, która cały czas wychodzi z inicjatywą zwiększenia drożności kanałów dystrybucyjnych w firmie i poza nią.

Dlaczego warto uczyć się logistyki?

Studia I stopnia na kierunku logistyka to próba zmierzenia się z tym, co determinuje rozwój przedsiębiorstw. Aby zwiększyć płynność dostaw i skutecznie je dywersyfikować, należy mieć olbrzymią wiedzę z zakresu prawa, technik sprzedaży, a także metod dystrybucji towarów. Osoba będąca logistykiem musi analizować dotychczasowe kanały dystrybucyjne i kreatywnie je udoskonalać, aby firma, dla której pracuje, mogła utrzymywać odpowiedni poziom produkcji lub sprzedaży.

W praktyce oznacza to, że logistyka Śląsk to kierunek niezwykle wymagający, ale też umożliwiający podjęcie dobrze płatnej pracy. Osoby posiadające wykształcenie wyższe logistyczne mogą pracować m.in. jako:

  • wykwalifikowani specjaliści z zakresu obsługi i realizacji dostaw,

  • pracownicy centrów logistycznych,

  • kadra w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą logistyczną.

Logistyk – zawód z przyszłością

Logistyk to osoba, która powinna dysponować określonymi zdolnościami interpersonalnymi. Mowa tu przede wszystkim o kreatywności, innowacyjności, spostrzegawczości, a także umiejętności logicznego myślenia. Mając te cechy, można planować każde posunięcie firmy tak, aby jej magazyny były zapełnione w optymalny sposób.

Warto również dodać, że logistyk musi wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa transportowego i to zarówno krajowego (polskiego), jak i międzynarodowego. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że coraz więcej specjalistów z tej branży pracuje w firmach działających również poza granicami naszego kraju.

Czego można nauczyć się na studiach logistycznych I stopnia?

Podstawowa wiedza, z którą student zapoznaje się już na pierwszych zajęciach, obejmuje przede wszystkim samo pojęcie logistyki, a także jej kategorie i ich zakres. Następnie studenci poznają uwarunkowania prawne w Polsce oraz Europie, a także zdobywają wiedzę na temat międzynarodowych procedur logistycznych. Wszystko po to, aby kandydat na stanowisko potrafił wykreować w sobie umiejętność planowania procesów logistycznych, korzystając jednocześnie ze wsparcia zespołów zadaniowych dowolnego szczebla.

Reasumując, logistyka to kościec światowej ekonomii. I właśnie dlatego warto ją poznawać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here