Lampy obrysowe montowane są po to, aby samochód ciężarowy był widoczny na drodze. Popularnie zwane obrysówkami, lampy obrysowe, ułatwiają innym uczestnikom ruchu drogowego oszacowanie rzeczywistych gabarytów samochodu ciężarowego.

Jakie oświetlenie w ciężarówce? Poznaj stosowne akty prawne, a unikniesz mandatu! 

Kierowcy ciężarówek zobowiązani są do pełnej znajomości Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku znanej jako Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) z późniejszymi zmianami oraz aktualnymi rozporządzeniami wydawanymi przez kolejnych ministrów transportu, w szczególności Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów (Dz.U. 2015 poz. 305). Wszystkie te akty prawne szczegółowo precyzują zasady oświetlania samochodów ciężarowych, a mimo to kierowcy mają ciągle problem z prawidłowym stosowaniem świateł zewnętrznych emitowanych przez lampy obrysowe. Niedbałość ta bywa przyczyną mandatów i punktów karnych, dlatego warto mieć się na baczności.

Lampy obrysowe – czym one są? 

Lampy obrysowe montowane są po to, aby samochód ciężarowy był widoczny na drodze. Popularnie zwane obrysówkami, lampy obrysowe, ułatwiają innym uczestnikom ruchu drogowego oszacowanie rzeczywistych gabarytów samochodu ciężarowego. Jak sama nazwa wskazuje: „lampa obrysowa” niejako „obrysowuje” bryłę ciężarówki czyniąc ją bardziej widoczną. Lampy obrysowe mają trzy podstawowe formy. Przednie są białe, tylne – czerwone, a niekiedy do ich grupy zalicza się również światła pozycyjne boczne w żółtym kolorze, obowiązkowe dla ciężarówek o długości przekraczającej sześć metrów bieżących (wliczając w to dyszel). Lampy obrysowe, aby spełniały wymogi prawidłowego użytkowania samochodu ciężarowego powinny być widoczne nocą już z odległości 300 metrów. Dystans ten został przebadany przez ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego i umożliwia on szereg bezpiecznych manewrów na wypadek zdarzenia drogowego.

Jakie samochody ciężarowe są objęte obowiązkowym wyposażeniem w lampy obrysowe?

Przepisy dotyczące obowiązkowego montażu lamp obrysowych są jednoznaczne. Obrysówki montuje się w pojazdach samochodowych i przyczepach, których szerokość przekracza 2,1 metra. Wyjątkiem są tu jedynie samochody ciężarowe zarejestrowane przed 1 stycznia 1986 roku, jak również samochody uprzywilejowane z taboru Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Samochody, które rejestrowano przed 1986 rokiem mają nieco większą tolerancję w przepisach i lampy obrysowe obowiązują tu, dopiero kiedy szerokość ciężarówki przekroczy 2,7 metra. Lampy obrysowe tylne i przednie nie są obligatoryjne. Mogą, lecz nie muszą być nadal montowane w ciężarówkach i przyczepach w przedziale szerokości od 1,8 do 2,1 metra. Zatem kryterium obowiązywania prawnego przymusu wyposażenia ciężarówki w lampy obrysowe to wymiary pojazdu.

Gdzie należy poprawnie zamontować lampy obrysowe w ciężarówce?

Pamiętajmy, że obowiązek montażu lamp obrysowych wprowadzono po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, mają więc one być widoczne. Zasady są proste. Światła czerwone nie mogą się znaleźć na przodzie pojazdu, zaś białe – co dość intuicyjne – nie są umieszczane z tyłu ciężarówki. Białe światło emitowane przez lampę obrysową z tyłu byłoby po prostu zbyt mało widoczne dla innych kierujących. By pomóc w dobrej orientacji na drodze kierującemu, który porusza się za ciężarówką, obrysówki montuje się tak, aby razem ze światłami lamp pozycyjnych dobrze oświetlały (czyli obrysowywały) każdy z progów samochodu. W sytuacji gdy dany samochód ciężarowy nie miałby fabrycznie zainstalowanych tylnych lamp obrysowych, zwykle domontowuje się dwa, uzupełniające światła pozycyjne. Reguła ta jest stosowana do ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz w autobusach i przyczepach, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kilogramów. Raz jeszcze należy podkreślić, że funkcją lamp obrysowych jest poprawienie bezpieczeństwa na drodze, zatem nie warto zaniedbywać ich montażu i bieżącego serwisu.

Nie przesadzajmy jednak z ilością obrysówek! 

Lampy obrysowe to sposób na ułatwienie pracy kierującym poprzez poprawienie widoczności samochodu ciężarowego w trakcie jazdy. Jak w każdym przypadku jednak obowiązuje tu zasada umiaru i zdrowego rozsądku. Po prostu nie należy przesadzać z liczbą montowanych lamp obrysowych, gdyż zbyt dużo źródeł światła w oświetleniu zewnętrznym ciężarówki może działać oślepiająco na innych kierujących, nie wspominając o ryzyku nałożenia mandatu za przekraczanie norm oświetlenia. Dla własnego komfortu prowadzenia ciężarówki, nie tylko bezpieczeństwa drogowego, ale i spokoju na wypadek kontroli policyjnej, zawsze należy sprawdzać aktualność rozporządzeń ministra transportu określających jakie lampy obrysowe są wymagane w konkretnym samochodzie ciężarowym. Niewiedza w tym zakresie nie zwalnia nas ani z odpowiedzialności prawnej, ani nie ułatwia życia innym użytkownikom dróg publicznych.


Zobacz również spis żarówek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here